پرفروش ترین هیدروکربن مایع

هیدروکربن های مایع تحت شرایطی به دست می آیند و در اصطلاح به آن ها چه می گویند؟ پر فروش ترین هیدروکربن مایع به چه گازی تا کنون تعلق گرفته است؟
هیدروکربن های مایع در واقع همان گاز های مایع هستند که تحت فشار بالا تا 13 اتمسفر به مایع تبدیل می شوند.
از جمله گاز های مایع پر فروش گاز مایع بوتان می باشد که به عنوان سوخت در خودرو ها مورد استفاده می شود.
این گاز مایع به دلیل قیمت مناسب و آلودگی زیست محیطی پایین توانسته فروش بالایی را به دست آورد
منبع: مواد سوختی ایران