پرفروش ترین هیدروکربن سنگین

پرفروش ترین هیدروکربن سنگین چه نام دارد؟ چرا این هیدروکربن این فروش بسیار بالا را در ایران و کشور های دنیا را به خود اختصاص داده است؟
پر فروش ترین هیدروکربن سنگین می توان به گازوئیل اشاره کرد که هم در صنعت و هم به عنوان سوخت دیزلی در خودرو ها از جمله ماشین های سنگین به مصرف می رسد.
این هیدروکربن به دلیل قیمت ارزان و کارایی خوبی که دارد فروش بسیار بالایی در ایران و کشور های دنیا تاکنون به خود اختصاص داده است.

منبع: مواد سوختی ایران