پخش هیدروکربن در ایران

پخش هیدروکربن در ایران چگونه صورت می گیرد؟ یکی از شرکت های تولیدی که کار پخش محصولات هیدروکربنی را به عهده دارد شرکت تاو نفت می باشد.
پخش هیدروکربن در ایران توسط شرکت های بزرگ تولید کننده ی نفت و مشتقات نفتی صورت می گیرد. تاو نفت یکی از شرکت های تولیدی در زمینه ی تولید انواع هیدروکربن های سبک و سنگین، مشتقات نفتی و روغن موتور می باشد. که محصولات خود را به سراسر ایران پخش می کند.