مشاوره فروش هیدروکربن مایع

هیدروکربن مایع چیست ؟وچگونه خریدوفروش می شود؟آیادراین زمینه مشاوره های برای راهنمایی کردن مشتری وجوددارد؟
اتان یک هیدروکربن مایع می باشدکه درآن فقط یک نوع هیدروژن وجوددارد وبافرمول مولکولی c2H6شناخته می شود.اتان که نوعی آلکان می باشدنامگذاری آن به تعداداتم های کربن موجوددرزنجیره ی آن بستگی دارد.نام این محصول ریشه قدیمی وتاریخی دارد.این محصول به عنوان گازمایع نیزکاربرددارد.

منبع: مواد سوختی ایران

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.