لیست قیمت انواع هیدروکربن ها

لیست قیمت انواع هیدروکربن ها: واحد بازرگانی شرکت صنعت پویا آماده همکاری بامصرف کنندگان و تجار داخلی وخارجی جهت تامین انواع هیدروکربن بصورت حوله وآزاد وضادراتی با شرایط مناسب قیمت و تحویل بی واسطه در پالایشگاه و کارخانه یا تحویل در مرز یا تحویل بصورت FOB بنادر ایران می باشد

منبع:گروه بازرگانی پویا

منبع: مواد سوختی ایران