قیمت فروش هیدروکربن و انتقال با ترانزیت

برای انتقال هیدروکربن از طریق ترانزیت با ما در ارتباط باشید.
بدلیل مصرف زیاد در کشورهای همسایه ایران هنوز نتوانسته نیاز مواد سوختی اللخصوص هیدروکربن آنها را تامین نماید از این روتجار محترم با خرید این ماده سوختی از کشورهای دیگر ایران را با نگاه پل ارتباطی انتخاب و ازطریق ترانزیت اقدام به انتقال محموله های خود میکنند.شما میتوانید برای این کار از تجربیات با بازرگانی بهره مند شوید.

قیمت فروش هیدروکربن و انتقال با ترانزیت

منبع: مواد سوختی ایران