قیمت فروش هیدروکربن خالص

قیمت فروش هیدروکربن خالص چگونه است؟ نرخ قیمت ها ی محصولات نفتی بر چه اساسی در نظر گرفته می شود؟ و قیمت ها چرا متفاوت است؟قیمت فروش هیدروکربن خالص بسته به تعرفه هایی که برای هر یک ز محصولات مشخص شده است متفاوت می باشد. به عنوان مثال خرید و فروش گازوئیل چون همیشه در حال نوسان می باشد قیمت آن به روز می باشد. و با توجه به مسیری که از مبدا تا مقصد حمل و نقل صورت می گیرد نرخ قیمت نیز تغییر می کند.