قیمت خرید هیدروکربن باکیفیت

هیدروکربن مرغوب به چه صورتی تولید می شود؟ آیا قیمتی که در بازار به فروش می رسد با قیمت تولید آن تفاوت دارد؟ جواب سوالاتتان را با ارایه بهترین محصولات می دهیم.
برای تولید هیدروکربن ها ابتدا نفت خام پس از رسیدن به درجه حرارت مناسب به درون برج تقطیر رفته و به دلیل این که اکسیژن در آن محفظه وجود ندارد مشتعل نمی شود. سپس بخارات نفت خام در سینی های تقطیر جدا می شوند و یکی از قسمت ها مربوط به هیدروکربن ها است که ما آن را با قیمت تولید به مصرف برای شما ارسال می کنیم.
منبع: مواد سوختی ایران