فروش هیدروکربن با کیفیت بالا

فروش هیدروکربن سنگین یا سبک با کیفیت بالا جهت صادرات به افغانستان و پاکستان
تحویل مرز میل 78 یا میلک
تحویل بصورت زیر دوش امکان پذیر است.

تمامی محصولات دارای مجوز و خوشنامی میباشند.

قیمت: تماس گرفته شود
منبع: ایستگاه
منبع: مواد سوختی ایران