فروش عمده هیدروکربن روسیه

مازوت از جمله هیدروکربن های روسیه می باشد که به صورت عمده در هر ماه به فروش می رسد. شرایط فروش این هیدروکربن بسیار مناسب می باشد.
از جمله هیدروکربن های پر فروش روسیه مازوت m100-99 می باشد که به صورت عمده به فروش می رسد.
این محصول را با قیمتی بسیار مناسب می توان خریداری کرد. ضمن اینکه تحویل محموله در تمام بنادر امن صورت می گیرد. مقدار فروش این محصول از 100 هزار تن تا 1 میلیون تن می باشد و هر ماه مجدد تمدید می شود.

منبع: مواد سوختی ایران