فروش انواع هیدروکربن ایرانی

آیا می دانید انواع هیدروکربن های پر کاربرد در ایران کدام هستند آیا می دانید این هیدروکربن ها در ایران چگونه به فروش می رسند و بهترین روش فروش برای فروشندگان کدام است؟
در ایران انواع هیدروکربن ها سنگین و سبک و همچنین مایع ،جامد موجود هستند که با روش های گوناگونی به فروش می رسند یکی از روش های فروش این محصول ویژه فروش اینترنتی است که این روش به یک روش متداول تبدیل شده و دست یابی به این محصول را برای مخاطبان راحت و آسان نموده است.