عرضه انواع هیدروکربن خالص

انواع هیدروکربن های خالص که در بازار عرضه شده اند چگونه تولید می شوند؟ و عرضه ی این محصول توسط چه شرکتی صورت می گیرد؟
هیدروکربن های خالص عمدتا از تقطیر های مکرر و همچنین با بلندینک کردن آن ها می توان به دست آورد. البته این روش نیازمند تلاش بی وقفه و مجهز بودن به دستگاه های پیشرفته می باشد. عرضه ی این هیدروکربن که به صورت صد در صد خالص و با کیفیت در بازار موجود می باشد توسط گروه بازرگانی ویژن به بهره برداری رسیده است.