صندل مردانه پاما صدای مفاصل را هنگام راه رفتن کم می کند

صندل نوعی کفش است که هزاران سال از آن استفاده می شود.

تصور می شود که کلمه “صندل” از کلمه سانسکریت “sandalam” گرفته شده است که به معنای “تنها” است.

صندل ها را هم مردان و هم زنان در دوران باستان می پوشیدند و اغلب از موادی مانند چرم یا نی ساخته می شدند.

صندل مردانه پاما بخش مهمی از کفش های بسیاری از فرهنگ ها بود و امروزه نیز محبوبیت خود را ادامه می دهد.

صندل هایش بیانگر تواضع و تقوای او بود.

خیلی پابرهنه رفت خدا رحمتش کند و درود بر او باد.

در حالی که روی سنگ های سخت راه می رفت، ترجیح می داد روی زمین نرم یا حتی شن راه برود.

حدیث منطبق بر این است که صندل های پیامبر نه تنها نشانه تواضع، بلکه نماد مقام نیز بوده است.

این نمادها نمادی از مقام او به عنوان متواضع ترین پیامبران و همچنین رتبه او به عنوان عادل ترین انسان ها بود.

این مطلب در حدیث دیگری منعکس شده است که می گوید پیامبر صلی الله علیه و آله با صندل و خرقه برگردانده می شود.

با وجود مرگ او، صندل های او نمادی از درجه نجیب او خواهد بود.

صندل، نه تنها به دلیل ماهیت فروتنانه و آرام بخش، بلکه به عنوان نمادی از موقعیت و شکوفایی است.

در واقع صندل کفشی است که مردم در سراسر جهان قرن هاست آن را می پوشند.

منشا این کفش را می توان در صندل جستجو کرد، اما از آن زمان به نماد مد تبدیل شده است.

پوشش پا با قدمت هزاران سال در سراسر جهان کشف شده است و صندل ها قدیمی ترین آنها هستند.

پوشیدن این چکمه ها با بند V شکل و کفی انعطاف پذیر ساده است.

یک کفش همه کاره که بتوان آن را بالا و پایین کرد، برای هر موقعیتی ایده آل است.