صادرات هیدروکربن یا گازوئیل به عراق

حجم عمده ای از صادرات هیدروکربن، گازوئیل و یا سایر مواد سوختی ایران به کشورهای همسایه ایران از جمله کشور عراق صورت می گیرد.
در علم شیمی هیدروکربن ها دسته ای از مواد آلی هستند که تنها دارای اتم کربن و هیدروژن هستند و بنا بر طول زنجیره هیدروکربنی خود دارای خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوتی هستند.
هیدروکربن های را به دو دسته آروماتیک و آلیفاتیک تقسیم می کنند که هیدروکربن های آلیفاتیک را عمدتا از نفت و گاز طبیعی بدست می آید اما هیدروکربن های آروماتیک از قطران زغال سنگ استخراج می گردد.
هیدروکربن های آلیفاتیک از تقطیر جز به جز نفت خام در پالایشگاه و در برج تقطیر استخراج می گردد.
هیدروکربن های سوختی یکی از جایگزین های گازوئیل بوده که بسیار هم مورد استقبال است و به کشورهای مختلف صادر می گردد و در کشورهایی مانند افغانستان، عراق و پاکستان بسیار هم متقاضی دارد.

منبع: مواد سوختی ایران