صادرات هیدروکربن تولیدی رازی

جهت صادرات هیدروکربن تولیدی شهرک رازی اصفهان با بازرگانی ویژن تماس حاصل فرمایید.
هرگونه خرید و فروش هیدروکربن سبک وسنگین از شهرک رازی را به ما بسپارید.
این شهرک بادرارا بودن از پتانسیل بالقوه میتواند بسیاری از نیازهای شما را براورده نماید.
منبع: مواد سوختی ایران