صادرات انواع هیدروکربن ایران

مهمترین در آمد کشورهای در حال توسعه منابع خدادادی میباشد . هیدروکربن بدست آمده از نفت خام یا همان گازوئیل در اصطلاح عامیانه قسمت عظیمی ازدرآمد ارزی کشور را بهمراه دارد.
وجود سیستمهای پالایشی زیاد در مناطق مختلف کشور حاکی از رشد حرکتی این محصول میباشد. سیاست گذاری فروش این محصول بدست دولت محترم جمهوری اسلامی میباشد .

صادرات به کشورهای آفریقایی-
یکی از کشورهای آفریقایی که با ایران روابط خوبی دارا میباشد . کشور تانزانیا میباشد که ازطرف شرق به دریای هند متصل میباشد . دین یک سوم از مردم این کشور اسلام میباشد و به همین دلیل ایران بیشتر از جاهای دیگر رغبت به برقراری ارتباط با این کشور را دارد.این کشور با دارابودن 38329000 نفر جمعیت یکی ازپر جمعیت ترین کشورهای آفریقایی میباشد . بدلیل فقر ناشی از اسنعمار کشورهای سلطه جو این کشور نتوانسته در عرصه پالایش مواد نفتی حرفی برای گفتن داشته باشد از این رو زمینه بسیار مناسبی جهت صادارت مواد نفتی به این کشور محیا میباشد.

صادرات هیدروکربن ایران

صادرات هیدروکربن به اروپا-
بسیاری از کشورهای اروپایی چون در زمان شاه خریدار اصلی نفت خام ایران بودهاند وسیستم پالایش وسوختی خود را بر مبنای نفت ایران پایه ریزی کرده اند از این رو هنوز خواهان فرآورده های نفتی ایران میباشند و از هر طریق ممکن که بتوانند این محصول را بدست میآورند .

صادرات هیدروکربن به هند-
یکی از کشورهای که حتی در زمان تحریم نتوانستند آن را ازخرید نفت ایران منع کنند وهمواره یکی از خریداران اصلی نفت ایران محسوب میشود کشور هند میباشد . در این عرصه کشورهای اروپایی بدلیل اینکه نتوانستند این کشور را کنترل کنند بر آن شدند که با تحریم شرکتهای بیمه گذار کشتی ها را ازحرکت باز دارند ویا اینکه ایجاد ناامنی شدید در مسیر عبور کشتی ها ایجاد نمایند . ولی خوشبختانه ایران توانسته تاکنون از راههای دیگر این مشکلات را مرتفع نماید.

صادرات هیدروکربن ایران

صادرات هیدروکربن به تمام نقاط جهان –
تامین مواد سوختی برای تمام نقاط جهان از طریق قانونی برای تجار محترم بدون واسطه را به بازرگانی ویژن بسپارید.

منبع: مواد سوختی ایران