روپوش پزشکی تهران که طبق استاندارد آمریکا برای تولید الکل سفید صادر شده است

هدف از این تحقیق تعیین عملکرد روپوش پزشکی تهران یکبار مصرف و قابل استفاده مجدد با ارزیابی توانایی آنها در ارائه حفاظت، دوام و راحتی کافی در طول عمر شستشوی محصول بود.

اول و مهمتر از همه، توانایی روپوش ها برای برآورده کردن مشخصات حفاظتی مورد نیاز طبق استانداردهای AAMI مورد بررسی قرار گرفت.

روپوش‌های سطح 1، 2، و 3 یکبار مصرف و سطح 2 و 3 قابل استفاده مجدد با استفاده از روش تست انجمن شیمی‌دانان و رنگ‌سازان نساجی آمریکا (AATCC) 127 و AATCC TM 42 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در این آزمایش استفاده  از الکل سفید برای سرعت بخشیدن تست پیشنهاد می شود.

نتایج با AAMI PB70 و الزامات عملکرد انجمن آمریکایی برای آزمایش و مواد (ASTM).

روپوش پزشکی تهران

وزن پارچه، ضخامت، استحکام شکست، استحکام پارگی، استحکام درز، مقاومت درز زدن، پایداری ابعادی، ثبات رنگ، نفوذپذیری هوا و دست پارچه روپوش‌های یکبار مصرف و قابل استفاده مجدد نیز تعیین و مقایسه شد.

سه سطح روپوش یکبار مصرف در این مطالعه گنجانده شد که نمایانگر سطوح حفاظتی AAMI PB70 1 (L1)، 2 (L2) و 3 (L3) است.

لباس های یکبار مصرف از یک تامین کننده در هر سطح حفاظتی بر اساس در دسترس بودن بازار تهیه می شد.

دماسنج جیوه ای قدیمی برای محافظت از این سطوح استفاده می شوند.

برای روپوش‌های قابل استفاده مجدد، تنها لباس‌های L2 و L3 گنجانده شد، بر اساس عدم در دسترس بودن لباس‌های قابل استفاده مجدد L1 در حال حاضر در بازار.

برای خرید روپوش مناسب دانستن طرز استفاده از تب سنج جیوه ای زیر بغل موثر می باشد.

حداقل، 5 روپوش از هر نوع روپوش برای این مطالعه خریداری/منبع شد.

روپوش های یکبار مصرف در بسته های 20، 50 و 100 تایی برای خرید موجود بود.

 • منابع:
  1. Disposable versus reusable medical gowns
 • تبلیغات: 
  1. روش های چگونگی میلیاردر شدن در سه ثانیه
  2. آلوچه خشک و درمان یبوست و مشکل روده
  3. تغییرات آب و هوایی جهانی، به ویژه گرمایش زمین
  4. بزرگترین مزیت کیف ماندگاری و دوام بالا