خرید و فروش هیدروکربن داخلی

جهت خرید و فروش هیدروکربن داخلی با بازرگانی ویژن تماس حاصل فرمایید.
فروش نمونه های مختلف هیدروکربن در داخل کشور که ازنظر کیفیت با گازوئیل ایران رقابت مکند را به ما بسپارید.
این ماده صنعتی در فصول مختلف سال جهت گلخانه ها و نیز مکانهای که از سوخت مایع استفاده میکنند قابل استفاده می باشد.
منبع: مواد سوختی ایران