خرید و فروش نفتا و هیدروکربن

برای خرید و فروش هیدروکربن و نفتا تماس با بازرگانی ویژن داشته باشید.
نفتا یکی از مواد اصلی و پایه تولید هیدروکربن در ایران محسوب میشود . این ماده سوختی که از پایه تقطیر نفت خام بدست میاید عموما از ناحیه عراق وارد ایران میشود . و مورد در خواست بسیاری از کارخانجات تولید گازوئیل و بنزین میباشد. جهت حصول به این مهم شما میتوانید با بازرگانی ویژن در تماس باشید.
منبع: مواد سوختی ایران