خرید عمده هیدروکربن ترش

نمایندگی های فروش هیدروکربن با گرید ترش و شیرین ، محصولی با بهترین کیفیت و قیمت مناسب به صورت عمده به متقاضیان خریدار ارائه می دهند.
ساده ترین ترکیبات آلی فاقد گروه عاملی هستند. این ترکیبات فقط از کربن و هیدروژن تشکیل شده اند و اتصال کربن ها به یکدیگر از نوع پیوند ساده می باشد به این نوع ترکیبات در شیمی هیدروکربن می گویند. هیدروکربن ها در بسیاری از صنایع کاربردهای ویژه ای دارند و از این جهت اهمیت فراوانی نیز دارند.