خریدو فروش هیدروکربن با فاکتور منشاء

جهت اطلاع از هرگونه خریدو فروش هیدروکربن با فاکتور منشاء با مادر ارتباط باشید.
برای اینکه یک کارخانه بتواند اثبات کند بار خریداری شده قاچاق نمی باشد و از درگاه های دولتی خریدار نموده است باید فاکتور منشاء( فاکتور خرید معتبر )داشته باشد.در غیر این صورت هیچ گونه خرید و فروش قانونی نمی تواند صورت بپذیرد.
منبع: مواد سوختی ایران