تولیدات هیدروکربن مرغوب

برای مشاوره در زمینه تولیدات هیدروکربن مرغوب با ما در تماس باشید.
هیدروکربن تولیدی در ایران از نظر مرغوبیت به چند دسته تقسیم میشوند .دو نمونه از این محصول عبارتند از :هیدروکربن های سبک و سنگین .تهیه این محصولات در پالایشگاه های ایران با استفاده از حرات تامین میگردد.شما میتوانید محصول مورد نیاز خود را نسبت به مورد استفاده از این بازرگانی درخواست نمایید.
منبع: مواد سوختی ایران