ترکیب یک مواد به درون بشکه نفت مقدار این مایع را چهار برابر کرد!!

کشور ما بیشتر ذخایر نفتی را داشته و از این محصول در ساخت انواع وسایل، دارو هم چنین تولید انرژی نیز استفاده می شود، نفت سبک آمریکا با استفاده از دستگاه های مختلف ناخالصیهای آن جدا شده و از آن هم مصارف گوناگون می شود.

امروزه کشور ما میلیاردها دلار از روی فروش نفت ایران به دست آورده که وضعیت نا مساعد کشور از نظر اقتصادی را می توان کاملا درست نموده و از تورم شدید رهایی پیدا کنیم.

ما در این مقاله شما را با انواع قیمت نفت ایران آشنا می سازیم، اکثر نقاط ایران از نفت در بشکه های متفاوتی نگهداری می شود که نوع آن با بقیه کاملا متفاوت است.

خرید نفت سبک موجب شده تا از این نوع محصول در تولید انواع سوخت استفاده کنند که هر چه ناخالصی آن کمتر باشد قدرت بیشتری را برای حرکت و تولید انرژی از خود صرف می کند که بیشتر اشتعال را در سوخت موشک از خود نشان می دهد.