با لباس آتش نشانی بچه گانه از خطر برق گرفتگی در امان باشید

روند بین المللی کلاه های آتش نشانی تقریبا هر پنج سال یکبار تغییر می کند.

کلاه ایمنی به گونه ای طراحی شده است که بادوام، ماندگار، ضربه پذیر، محافظ و تا حد امکان سبک باشد.

رنگ کلاه ایمنی بسته به درجه آتش نشان متفاوت است. اکثر آتش نشانان کلاه ایمنی زرد دارند، در حالی که کمیسر سیاه است.

لباس آتش نشانی بچه گانه جزو لباس های ضروری برای کودکان می باشد.

آتش نشانان انواع مختلفی از دستکش ها را برای محافظت در برابر انواع خطراتی که ممکن است در وظایف خود تجربه کنند، دارند. به عنوان مثال، دستکش های جراحی برای محافظت در برابر خطرات بیولوژیکی (مانند مایعات بدن)، دستکش های مقاوم در برابر مواد شیمیایی، دستکش های عمومی و دستکش های مقاوم در برابر حرارت برای اطفاء حریق عمومی وجود دارد.

هیچ دستکشی وجود ندارد که بتواند محافظت کافی در برابر همه خطرات ایجاد کند. برای اطمینان از استفاده صحیح از دستکش، آموزش، تجربه و نظارت لازم است.

دستگاه تنفس

هنگام انجام عملیات اطفاء حریق ساختاری تهاجمی داخلی یا در مناطق دیگری که ممکن است در معرض دمای بالا، کمبود اکسیژن، مواد سمی، غلظت دود، گرد و غبار، تشعشعات حرارتی یا سوزاندن اخگر باشند، به دستگاه تنفسی نیاز است.

برای ایمنی تنفسی آتش نشانان از دستگاه تنفس استفاده می شود. آنها هوای مصرف کننده را از یک سیلندر تامین می کنند.

لباس هوای مرطوب

تجهیزات آب و هوای مرطوب اغلب برای مواد خطرناک و حوادث نجات در آب و هوای بد، و همچنین هنگامی که در هنگام طوفان یا سیل به خدمات اضطراری دولتی ارائه می شود، مورد نیاز است.

آتش نشانان دارای یک ژاکت چند منظوره برای استفاده در مناطق مختلف عملیاتی با درجه بالایی از محافظت در برابر عوامل و راحتی در برابر تغییرات اقلیمی هستند.