بازار تولید هیدروکربن مایع

بازار تولید هیدروکربن مایع که به آن ها گاز مایع صنعتی گفته می شود در حال حاضر چه روندی را طی می کند؟ و این محصول چگونه به فروش می رسد؟
همان طور که مستحضر هستید بازار تولید هیدروکربن های مایع به دلیل حجم بالای متقاضی در سراسر دنیا در حال افزایش است. به طوریکه می توان گفت میزان تولید گاز مایع های صنعتی مانند پروپان و بوتان بسیار افزایش پیدا کرده است. و این میزان تولید شده هم در داخل و هم به صورت صادرات به فروش می رسد.