انواع محصول و فرآورده حاصل شده از هیدروکربن

نفت خام مایعی است که از اعماق زمین استخراج می گردد و عمده ترکیبات آن ترکیبات هیدروکربن است و انواع محصول و فرآورده های مختلفی از آن حاصل می گردد.

منظور ار ترکیبات هیدروکربنی:

به دسته ای از مواد آلی که از دو عنصر کربن و هیدروژن تشکیل شده باشند و به دو دسته هیدروکربن های آروماتیک و آلیفاتیک تقسیم می گردند. هیدروکربن های آروماتیک از قطران زغال سنگ و هیدروکربن های آلیفاتیک از تقطیر نفت خام بدست می آیند که هر کدام گستردگی بسیار زیادی دارند. و محصولات و مشتقات فرآوانی از آنها حاصل می آید.

هیدروکربن های آلیفاتیک:

همانگونه که گفته شد هیدروکربن های آلیفاتیک از نفت خام بدست می آیند به گونه ای که بعد از استخراج نفت خام، نمک و اسید های موجود در آن را جداسازی کرده و مابقی را در برج تقطیر با روش جزء به جزء پالایش می کنند.
و ابتدا هیدروکربن های سبک و برش های سبک تر آن جدا شده و در ادامه برش های سنگین آن تبدیل به محصولات مختلف می گردد.
محصولاتی مانند بنزین، نفت سفید، نفت گاز، روغن ها و…

منبع: مواد سوختی ایران