اعطای نمایندگی هیدروکربن سبک

از کلیه افرادی که مایل به همکاری در زمینه هیدروکربن سبک و أخذ نمایندگی آن هستند می توانند با وب سایت ما ارتباط برقررار کنند با درآمدی مستمر و بالا را تجربه کنیددر صنایع کوچک و بزرگ همچون صنعت پلیمر و ساخت مواد اولیه از هیدروکربن استفاده می گرددکه خود یک ماده آلی می باشد که البته در کشور ما پرکاربرد است و کسانی که میل به أخذ نمایندگی ان را دارند می توانند پس از گفتگو با کارشناسان خبره این رشته کسب و کار خود را به راه اندازند و درآمد سرشاری از آن به دست آورند
منبع: مواد سوختی ایران